Dyrektor żłobka

Halina ZborowskaOpiekunki dzieci

Dorota Zawlik - Starsza Pielęgniarka

Jolanta Bagińska - Starsza Opiekunka Dziecięca

Iwona Ziółkowska - Opiekunka Dziecięca

Justyna Schyller - Opiekunka Dziecięca

Klaudia Wronkiewicz - Opiekunka Dziecięca

Alicja Kokocińska - Opiekunka Dziecięca

Paulina Marciniak - Opiekunka Dziecięca

Małgorzata Włodarczyk - Opiekunka Dziecięca

Monika Kalak - Opiekunka dziecięca

Anna Strzeszyńska – Opiekunka dziecięca

Ilona Blumenstein – Opiekunka dziecięca

Paulina Zbierska – Opiekunka dziecięca

Justyna Zawarska – Opiekunka dziecięca

Katarzyna Grzeczka – Opiekunka dziecięca

Katarzyna Andrzejczak – Opiekunka dziecięca

Mariola Derlińska – Opiekunka dziecięca

Julia Kaźmierczak – Opiekunka dziecięca 

Pracownicy administracyjni i obsługi

Magdalena Zborowska - Intendent

Wiktor Bloch - Główny Księgowy

Marta Mikołajczyk - Sekretarka

Marta Nadolska - Kucharka

Małgorzata Wojciechowska - Sprzątaczka

Renata Borowicz – Woźna

Renata Urbaniak – Kucharka

Magdalena Andrzejczak – Kucharka

Janusz Bartłomiejczak – Robotnik gospodarczy