Poniżej prezentujemy dokumenty do pobrania w formacie PDF. Mogą być one pomocne przy ubieganiu się o miejsce w Żłobku Miejskim w Kole lub uzupełnieniu wiedzy z zakresu funkcjonowania żłobka. Do otwarcia dokumentów niezbędne jest posiadanie zainstalowanego programu do obsługi plików PDF, np. Acrobat Reader. Program można również pobrać z tej strony.

 

Dokumenty aktualne:

Regulamin opłaty miesięcznej

Regulamin organizacyjno-porządkowy

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3

Statut żłobka

Regulamin organizacyjny

Regulamin rekrutacji dzieci

Uchwała o odpłatności

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

 

Dokumenty archiwalne:

Regulamin rekrutacji

Ustawa o opiece na dziećmi do lat 3

Statut żłobka (obowiązujący do dnia 27 kwietnia 2018 r.)

Statut żłobka (obowiązujący do dnia 27 kwietnia 2011 r.)

Regulamin organizacyjny

Regulamin porządkowy

Regulamin rekrutacji

Uchwała w sprawie ustalenia opłaty

Uzasadnienie uchwały w sprawie ustalenia opłaty

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3

 

Program Adobe Acrobat Reader:

Pobierz program Adobe Acrobat Reader (bezpłatnie):