Żłobek Miejski w Kole powstał w 1988 roku. W tym czasie żłobek dysponował 53 miejscami i dzielił budynek z przedszkolem.
Na przełomie 2021/2022 roku w żłobku został przeprowadzony generalny remont, zaadoptowano miejsce po przedszkolu na cele żłobkowe i powstało dodatkowo 50 miejsc. Dodatkowe miejsca powstały w związku z realizacją projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi oraz rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021.

 

Żłobek Miejski w Kole jest placówką miejską liczącą 103 miejsca, w której dziecko jest najważniejsze. Zadaniem żłobka jest zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Żłobek jest miejscem pełnym szczęścia i bezpieczeństwa, w którym dziecko spędza czas aktywnie mając prawo do odpoczynku we własnym rytmie.