Rekrutacja do Żłobka Miejskiego

Szanowni Rodzice, zgodnie z uchwałą Nr LXIV/633/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Kole, informujemy, że od 1 lipca 2024 r. opłata miesięczna za pobyt dziecka w Żłobku wyniesie 430,00 zł, opłata za wyżywienie wynosi nadal 10,00 zł dziennie.

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego

Rekrutacja trwa od 20 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.