W dniu 01 czerwca 2022r. w Dzień Dziecka o godz. 14-tej nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego naszego żłobka.

Dzień dzisiejszy był radosnym dniem dla całej społeczności Żłobka Miejskiego w Kole, po wielu latach pracy w trudnych warunków lokalowych otrzymaliśmy nowe wnętrze, nowocześnie wykonane i przystosowane do obecnie funkcjonujących wymagań i zaleceń.

Było wielu zaproszonych gości: Ministier Jacek Ozdoba z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Poseł Leszek Galemba, Poseł Tomasz Piotr Nowak, Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Wicedyrektor Departamentu Edukacji i Nauki urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, pan Czesław Kruczek, Radny Sejmiku Woj. Wielkopolskiego Robert Popkowski, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski , Radni Miasta Koła z Wiceprzewodniczącym Arturem Szafrańskim,  Sekretarz Miasta Monika Ciesielska, przedstawiciele kolskich jednostek i spółek, przedstawiciele firm wspierających przebudowę i funkcjonowanie placówki sponsorzy, którzy przyczynili się do polepszenia warunków pracy i opieki w naszym Złobku: Prezes Wood Mizer, pan Robert Bagiński, Prezes Firmy Andre Abrasive Articles, pan Robert Andre, Właściciel Firmy Dagraf, pan Dariusa Bejm  Prezes P.P.H. Agronas, pan Łukasz Żurawik, Pan Tadeusz Florczak z Przedsiębiorstwa TmF S.C. FLORCZAK, kadra żłobka, rodzice z dziećmi. W przemówieniach zaproszonych gości mówiono , jak ważne są inwestycje takie jak ta dotycząca naszego żłobka, które pomagają rodzicom wrócić do życia zawodowego. Przebudowa żłobka sfinansowana została ze środków Programu Maluch + oraz środków własnych gminy. Po uroczystym przecięciu wstęgi zaproszono wszystkich gości do zwiedzania wnętrza budynku a na koniec - na poczęstunek.  Dla dzieci zorganizowano gry i animacje.